Pressemeddelelse…

Skive Søsports Havn har fået ny bestyrelse, som konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde. Lars Kilt Thomas Bang Pedersen Michael Kornvig Emil Kjeldsteen Torben Fly Kristensen Michael Holm Simon Samuelson På ekstraordinær generalforsamling den 10.10.2023 modtog den gamle bestyrelse et mistillidsvotum og ny bestyrelse blev valgt. Skive Søsports Havns nye bestyrelse er valgt ind på et […]

Ny havnefoged

Offentliggørelse af ny havnefoged på Skive Søsportshavn 15 spændende kandidater havde indleveret sin ansøgning. Men én kandidat trådte særligt frem med sin mangeårige erfaring med havnen – både fra 15 års frivilligt engagement i bestyrelsen, men også som fungerende frivillig havnefoged tidligere, dengang der ikke var aflønnet havnepersonale. Oveni dét kommer hans passion for at […]

Ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling. Da Benny Nautrup er trådt ud af bestyrelsen d. 6/9-23 og Rasmus Mortensen ønsker at fratræde posten som kasserer, indkalder formanden hermed til ekstraordinær generalforsamling d. 10/10/2023 Rasmus Mortensen forbliver på kassererposten indtil den ekstraordinære generalforsamling er overstået. Rasmus Mortensen overdrager opgaver og adgang til systemer til stedfortræderen. Medlemmer som […]