Skive Søsportshavn

Lystbådehavnen er beliggende inderst i Skive Fjord med Krabbesholm Skov som baggrund, hvilket giver havnen rigtig god læ for vestlige vinde.

Havnen rådder i dag over 302 pladser.
I de senere år er der foretaget en gennemgribende renovering med nye pæle og nyt elanlæg.

Vi har i 2008 fået ny servicebygning med havnekontor, bade – og toiletfaciliteter samt sejlerstue med køkken, TV og internetadgang. Endvidere forefindes der vaskemaskiner og tørretumbler. Servicebygningen er sammenbygget med det nye Hotel Strandtangen.

Gæsteleje og services

Betjening af gæstesejlere samt køb af services foregår online, ved hjælp af gæsteleje siden eller knappen der er på havnens hjemmeside, samt en QR kode der er monteret på samtlige el-standere i havnen.

Afspil video

Vinteren i 2017/2018 er havnen blevet renoveret, hvor der er kommet nye flydebroer i havnen.