Priser

Her kan du finde de generelle priser for Skive Søsports Havn.

Pladslejen for sæson 2021 skal betales senest 1. februar 2021.

Priserne er gældende fra den 1. april 2020 til Generalforsamlingen 2021.

Information til medlemmer

Medlemmer, der ikke betaler lejen for bådplads til tiden i overensstemmelse med det til enhver tid gældende takstregulativ for Skive Søsports Havn, slettes dog uden videre fra sæsonstart det pågældende år.

Rettidig betalingsdato er den dato hvor beløbet skal være til rådighed på Skive Søsports Havns konto, og ikke den dato hvor beløbet skal trækkes på egen konto.

Alle beløb er i DKK.

  • Et års medlemskab af FH ordningen kr. 400,-

    For havne.

  • Mærker kr. 10,- pr. stk

    FH etiket med havnens navn påtrykt. (I SSH er FH gebyr og pris for mærker indregnet i pladslejen.)​

Rykkergebyr

  • Rykkergebyr kr. 100,-

Festivals servicegebyr

(dækker øgede forbrugsudgifter)
To stk. armbånd inklusiv i pladsleje (dog kun én gang pr. medlem ved flere både/pladser).
Børn under 12 år (fra hustand/båd) er gratis, kræver dog fremmøde til vagten/Havnefoged.
kr. 50,- pr. armbånd for alle øvrige (medlemmer/gæster/besøgende til havnen-festival)

Alle priser er opgivet inklusiv moms.