Priser

Her kan du finde de generelle priser for Skive Søsports Havn.

Information til medlemmer

Medlemmer, der ikke betaler lejen for bådplads til tiden i overensstemmelse med det til enhver tid gældende takstregulativ for Skive Søsports Havn, slettes dog uden videre fra sæsonstart det pågældende år.

Rettidig betalingsdato er den dato hvor beløbet skal være til rådighed på Skive Søsports Havns konto, og ikke den dato hvor beløbet skal trækkes på egen konto.

Alle beløb er i DKK.

  • Et års medlemskab af FH ordningen kr. 400,-

    For havne.

  • Mærker kr. 10,- pr. stk

    FH etiket med havnens navn påtrykt. (I SSH er FH gebyr og pris for mærker indregnet i pladslejen.)​

Skive Festival

For havnens gæstesejlere/autocampere og havnens faste lejere vil der være adgang som normalt til toiletter/bad, og sejlestue under Skive Festival, Brug jeres 6 sifrede kode som i plejer. Havnefogeden

Alle priser er opgivet inklusiv moms.