Nyt om Corona-situationen

AKTUELT VEDR. SØSÆTNING OG FORSAMLING Det udendørs forsamlingsforbud på 10 personer gælder fra den 22. marts 2021. Indendørs er forsamlingsforbuddet fortsat på 5 personer. Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt: Forsamles så få som muligt Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem […]

Ulemper ifm reparation af kranbro og træterrassen langs SSH

Fredag d 19. marts 2021 påbegynder Fa. KOM A/S på rep./udskiftning af vinkelbeslag under kranbroen og videre på hele træterrassen langs havnen. Desuden skal der udskiftet nogen blanker. Dette kan give nogen ulemper for brugerne, mens det står på.

Generelforsamling 2021 udskydes

Den indkaldte generalforsamling i Skive Søsports Havn d. 30 marts 2021 kl 1900 AFLYSES/UDSKYDES pga . forsamlingsforbud. Der indkaldes til ny generalforsamling med almindelig varsel, jfr vedtægterne, når myndighederne lemper restriktionerne. Med venlig hilsen Bestyrelsen