Sommerbrev fra Formanden

For mange står ferien snart for døren og i år under nogle særlige forhold i henhold til COVID-19.
Det skal dog ikke forhindre mig i, på bestyrelsens vegne, at ønske jer ALLE en god kommende sejlsæson og pas på jer selv derude.

Det er efterhånden ved at være længe siden I har hørt noget nyt fra havnen, så derfor bliver smøren lidt lang – undskylder på forhånd.
Så i det efterfølgende vil jeg forsøge at bringe jer up-2-date med hvad der har rørt/rører sig i foreningen eller på havnen.

Havnen generelt:
På sidste års generalforsamling (GF) sagde jeg: ”at sæson 2018 i bestyrelsens øjne havde været den bedste i mange år og at der generelt var en GOD udvikling i havnen og blandt jer medlemmer”.

Til dette kan jeg nu kun sige ”DET GÅR ENDNU BEDRE NU”, så TAK for det, men vi kan gøre det endnu bedre, HUSK det .

Generalforsamling 2019/2020:
Vi måtte jo pga. Regeringens restriktioner og forbud mod forsamling udskyde den indkaldte generalforsamling (19. marts 2020) på ubestemt tid.

Vi skrev den gang, at vi ville forbeholde os retten til at indkalde med ”kort varsel”, hvilket dog efterfølgende har vist sig, ikke at være lovligt, hvorfor der skal indkaldes med normal varsel (mindst 4 uger).

Efter myndighedernes udmelding d. 8. juni kom der nye muligheder for at afholde generalforsamlinger ved fysisk møde, det ville dog med ovenstående i mente betyde, at vi tidligst kunne afholde GF omkring uge 29-30, hvor vi forventer at flest mulige af jer er ude at sejle.

Da COVID-19 stadig spøger i kulisserne, den store forsamlingsregel gælder mindst til 31 august, generel usikkerhed på om det er Justitsministeriets regler (konferencecenter) eller Kulturministeriets (egne lokaler), der skal efterleves samt undgå kødannelse mv., har vi valgt at udskyde GF 19/20 til SEP/OKT og evt. finde andre egnede lokaler, da jeres sikkerhed er vores første prioritet.

Den stadig gældende dagsorden med bilag (godkendte indkomne forslag) ligger på hjemmesiden og tidligere udsendt pr. mail/sms til aktive medlemmer marts 2020.

Projekt Tankanlæg:
De fleste af jer, har sikkert fulgt med i projektet og set en masse huller blive gravet og rør nedlagt til højre og venstre.

Projektet har ikke været gnidningsfrit og entreprenøren har kæmpet lidt mod grundvandet og forsinkelser af udstyr.

Vi har endvidere gennem projektet blevet pålagt nye krav eller restriktioner, som har betydet at vi har måtte ændre noget (fx er Kranskuret blevet flyttet og vejskiltet flyttet fordi kantsten skulle ændres).

Kommunen forlangte også at anlægget skulle tinglyses og opmåles af en Landinspektør idet vi har fået en 30 års kontrakt på placeringen.

Vi har heldigvis fået analyseret overskudsjorden til KAT I = REN JORD, hvilket betyder vi må flytte jorden over under BRO 5 (der hvor der er jernspuns).

I skrivende stund har vi modtaget svar fra FTC om, at vi kan påfylde diesel fra torsdag den 2 juli, hvorefter havnefogeden lige skal omskoles til det hele, før salg til jer kan ske.

VI kan jo desværre ikke pga. COVID-19 afholde en større reception og indvielse, MEN hold øje med hjemmesiden samt med DCC/GTL flaget der vil blive hejst når vi er klar til salg.

Indtil afholdelse af GF, vil Marine diesel (B0) og GTL Diesel blive solgt til indkøbspris, hvilket ud fra dags dato listepris (minus FLID rabat) vil sige, at vi starter med omkring 8,50 – 8,70 Kr. pr. liter inkl. moms.

Vand ved kranen:
I både 2018/2019 og 2019/2020 har havnen anvendt mere end 500.000 liter vand på havneområdet, hvilket er en stigning på 30 % fra 2017/2018.

Der er konstateret et forholdsvis stort ”vaske forbrug” af speedbåde, vandscootere, biler mv. ved kranen/slæbestedet og dette fra brugere, der anvender området gratis og som ikke er medlem af SSH.
Vi er endvidere blevet informeret om, at ”tagvaskere/vinduespudsere” flere gange er set tanke vand fra vores havn i deres 1000 liters anlæg.

Dette ”misbrug” vil vi have stoppet, hvorfor vi i bestyrelsen har besluttet, at opsætte et ”TALLY vandstyringssystem”, hvortil man skal bruge en kode for at få vand.

Medlemmer vil kunne bruge deres eksisterende kode til gratis vand, hvorimod øvrige skal købe en ”vand-service” via TallyWeb.

Afslutning af ”projekt nye broer”:
Vi fik aldrig 100% afsluttet projektet, idet vi mangler havnens hovedstrømskabel og El-standere i blomsterbedet (mellem P-plads og havnen).

I vil derfor om lidt se en Tally-stander ved nedgang til Bro 2 og Bro 3 til ”fremtiden”, fx opladning af medlemmernes Elbiler/bilbatterier og mindre gæste Autocampere. Vores elektriker mener dog ikke vi behøver at skifte hovedkablet (så længe alle ikke anvender 16A på én gang).

Gul markering:
I den kommende tid vil vi genoptegne alle de gule striber/markeringer ved kran området for at markere ARBEJDSOMRÅDE.

Vi vil i den forbindelse tillige markere 6-7 stk. pladser (ca. 4½ x 8 meter) oppe mod skoven/omkring det nedgravede tankanlæg.

Vi ønsker med dette, at markere, at vi vil anvende vores ”lejede område” til formålet i kontrakten med kommunen.

Vi ønsker at anvende disse pladser til fx vinteropbevaring af både (styret af havnefogeden), til biler/bådtrailer og ikke mindst Autocampere.

Autocampere:
Den store P-plads foran Bro 1-3 er en del af det offentlige vejareal, hvilket betyder at her kan vi ikke ”lave noget”, da det tilhører kommunen og alle må her opholdes sig, som på enhver anden offentlig vej.
Derfor må mindre autocampere holde her natten over, men ikke ”campere” med telt.

I forbindelse med projekt Tankanlæg har vi fået nedgravet et strømkabel op til græsområdet/cykelstien.

Her vil vi i kommende tid opsætte 2 stk. Tally standere til fx ”vinterbåde” og større autocampere (8 udtag i alt).

Badning i havnen:
Vi er godt bekendt med, at dette på sin vis er steget kraftigt efter at BRO 6 blev etableret og for nogen til gene. De har dog trods altid været her, de unge mennesker.

Vi bruger meget tid på dialog med dem, smide dem ud, ringe efter politiet for at begrænse deres vildskab.

Man kan vi overhovedet stoppe dem?….hvordan forklarer man en ”ung ulovlig badegæst” at der ikke må bades i havnen, når flere medlemmer/gæster bader direkte ved udspring fra bådpladsen, når der svømmer to dykkere forbi eller 4 SUPs, hvoraf halvdelen svømmer ved siden i varmen?

Er tiden inde til at tage tyren ved hornene og lave et ”midlertidigt indhegnet badeområde” for dem på Bro 6?…I bestyrelsen er vi ikke enige om dette, men hvad gør vi så?…….Nogen ønsker et havbad på ydersiden…det vil tage år før klubberne vil have en sådan etableret/finansieret…..Nogen siger håndhæv reglerne, men hvem melder sig til ”vagtrosterne” og smider de unge ud?

Solnedgangsmusikken på Skive Havn starter igen

Onsdag 1. juli kl. 20 spilles Solen atter ned foran Havnekontoret
på Skive Havn – til glæde for sejlere, turister og lokale skibonitter.

Benny Pedersen spiller trompet, og efter en fælles aftensang er der
en gratis kop kaffe samt kage og frugt til de fremmødte tilhørere.

Aftensangen fortsætter hver onsdag og søndag hele juli og august
og ender med den traditionelle Pandekagefest søndag 30. august.

Musikken og sangen leveres af lokale musikere inden for alle genrer,
og alle er selvfølgelig velkomne på Havnen – det er ganske GRATIS!

Solnedgangsmusikken arrangeres af Kulturnetværket SVANEN,
som har søgt tilskud til projektet hos Kultur&Fritid, Skive Kommune.

“Vi glæder os til at komme igang igen” fortæller Ruth Kristensen (S),
der sammen med Kulturnetværkets forkvinde Iben Barnwell er
initiativtager til Solnedgangsmusikken i Skive Havn “med at synge
fællessang og præsentere vore lokale unge og ældre musikalske
talenter, og vi tager naturligvis alle forholdsregler, holder god afstand
og iagttager forsamlingsforbudet på max. 50 personer på bænkene.”

Økonomi:
Generelt har foreningen stadig en meget sund økonomi trods store investeringer gennem de sidste par år.

Foreningen har en af de laveste, hvis ikke den laveste, pladsleje pris i området ud fra det vi tilbyder og vi er en solid og bæredygtig forening, men stadig flere udfordringer og projekter foran os.

Pladslejeprisen er ikke blevet hævet i mange år, men til gengæld sænket mod at man som medlem selv betalte for EL.

Jeg finder ikke en reducering/øgning af pladslejen pt. aktuel ud fra de visioner og ideer som de sidste mange bestyrelser har haft/har samt medlemmernes generelle ønsker (Kran, vaskeplads, legeplads, udvidelse af havnen, købe SVANEN til Cafe etc.).
Ja, jeg ved godt, at der er enkelte/nogen der mener vi er for dyre og har en masse millioner på kontoen, men er vi nu også for dyre og hvor er millionerne?

Endvidere må formålet være, at skabe en formue og dermed en robusthed før man reducerer og ikke omvendt. På den måde sikrer vi, at vi har fornødne ressourcer til pludselige udfordringer eller nødvendige reparationer.

Det skal huskes, at vi på de fleste områder er selvforsikrende og derfor selv står for finansieringen/udskiftning ved defekter/ødelæggelser/lynnedslag i bro etc.

Der er udsigt til, at Skive Kommune vil pålægge os et større vedligeholdelsesansvar, herunder evt. fuld betaling for uddybning mv. eller evt. en decideret husleje ved den nye kontraktforhandling, hvorfor igen en reducering af pladslejen er imod fremtiden.

Havneudvikling 2019/2020:
I løbet af 2019/2020, har vi iværksat følgende:

• TANKANLÆG
• Uddybning
• Mole/bro modul til SURF’erne
• Flere Mole/bro moduler til STRANDTANGENs ”Ferie-Ø”
• SIKKER HAVN
• Opfyldning af service i Sejlerstuen
• Surf Station/INFO SKÆRM
• Postkassesystem
• Låsesystem til dørene
• Toppe/hatte beskyttelse til pælene (Ja, de er sikkert grimme, men nødvendige)
• Skridsikring af en del af træværket – MERE KOMMER
• Udekøkken, Gasgrill foran sejlerstuen

Vi har fået nogle henvendelser om hvorfor vi nu har valgt dit og ikke dat eller om vi bare ”rafler om det” på møderne.
NEJ, det gør vi ikke og der er en mening med ”galskaben” – Inspirationen hentes i en visions-/inspirationsfolder (udarbejdet 2010’ish af andre i havnen), så vi gør det ikke bare ud af den BLÅ LUFT og fordi vi selv ønsker det.
Vi lytter og anerkender også jeres ”ord/ønsker”, men ind imellem skal vi dog ALLE huske vores formålsparagraf og at det er en HAVN vi har og ”ikke et område med flydende terrasser”, men JA, der skal også være plads til HYGGE 

Inspirationslisten opdateres senere i 2020, hvor Jesper forventelig vil indkalde den ”anden halvdel af bopælene” til en eller flere workshops, for at definere HVAD mangler SSH eller vision 2030.
Udbyttet herfra vil bestyrelsen fremadrettet anvende som arbejdsgrundlag for den nye langsigtede Vision/Mission eller Masterplan/Strategiplan.

Brug af havnen:
Vi har haft en del ”fejl” på strøm, men det viste sig i 99% tilfælde at være det man kalder FEJL-40 og ikke et teknisk problem. Dette har vi forsøgt at kommunikere ud via hjemmesiden samt mails fra havnefoged/formand.

Vi har desværre også konstateret, at en del ikke læser det vi skriver/udsender etc. og stadig gør som man ”plejer” og monterer diverse beslag/skruer mv. i de nye broer (hammer). Derfor endnu engang en reminder:

• Montering (eller afmontering af SSH ting) af TING på broerne er stadig – FORBUDT – Se vedtægter og jeres kontrakt.

Vi har også i 2019/2020 haft en del ”olie uheld” i havnen og endda flere end tidligere. Dette dog uden, at der er en bestemt type båd/medlem der kan spores. Det er et bredt udvalg af både, der ikke har styr på deres pumper eller påfyldning af brændstof og enkelte medlemmer er direkte ”ligeglade” når det påpeges/påtales.

Efter et par større udslip og klager i 2018/19, samt Kommunens skærpede bevågenhed har vi som led i SIKKER HAVN indkøbt 2 sæt ”oliepølser” (1 sæt i den gule kasse ved miljøgården og 1 sæt løst i miljøgården).
Det skal ligeledes indskærpes, at ”oliespild” SKAL i videst mulig omfang undgås, og som minimum meldes af ”synder” samt dem der opdager det, således vi kan iværksætte en eller anden form for ”STOP ULYKKEN”.

Medlemmer:
Støt antal, der kommer og går nogle, men generelt har vi i det meste af 2019 haft ”ALT UDLEJET” og nu igen for sæson 2020.

Den store udfordring ligger nok mest i ønskerne om nye tiltag, bådenes størrelser og tilpasning af havnen til de individuelle behov/ønsker, herunder ”gamle ideer” som ombygning af sejlerstue/bad, større kran samt Y-bomme/A-bomme/I-bomme mv.

Udskiftning af medlemmer giver selvfølgelig også visse udfordringer, som vi ikke nødvendigvis som frivillig bestyrelse kan håndtere effektivt nok. Nemlig det, at nye har mange nye ideer – som dog måske er behandlet tidligere og trods de er GODE, er de ikke umiddelbart implementerbare/mulige pga. love, kontrakter, vedtægter eller restriktioner.

Bestyrelsen:
Grundlæggende er vi i bestyrelsen ”gået på ferie” f.s.v.a. bestyrelsesmøder og større aktiviteter/beslutninger og forventer opstart medio august igen.

Vi er lettere amputeret pt., idet at både Peter og Keld pr. juli måned 2019 udmeldte, at de af flere årsager (private/arbejdsrelaterede) ønskede at trække sig fra bestyrelsen øjeblikkeligt/snarest muligt, hvorfor de to suppleanter blev indkaldt til bestyrelsen.
Sebastian forlod bestyrelsen pr. 1 juni 2020 grundet forestående 16 måneders sejlads til middelhavet.

Men vi holder med havnefogedens hjælp havnen oven vande, for heldigvis har vi en flot, velholdt, velfungerende og moderne havn.

Vi er således nu kun fire tilbage, men dog stadig jf. vedtægterne beslutningsdygtige og består af:

• Henrik Svenningsen – Formand, tegningsberettiget, pladsansvarlig og projekt tankanlæg
• Jesper Nordkvist – Næstformand, sekretær og pr. 10 marts tillige kasserer, tegningsberettiget, FH-ansvarlig
• Bjarne Sørensen – Ingen poster/Ønsker at trække sig ved GF pga. af huskøb/renovering
• Benny Nautrup – Ingen poster

Nogle medlemmer mener der skal ske endnu et total vagtskifte (som i 2016), nogen få ser måske gerne et lille kup, andre at de eksisterende fortsætter, men husk, det er på dagen for GF det drøftes og bestemmes.

Men jeg håber selvfølgelig at I alle vil møde op til GF i SEP/OKT og stille jeres kandidatur og stemme til rådighed og være med til at gøre en forskel.

Hvad bringer fremtiden?:
Nu vil jeg ikke kigge i krystalkuglen og gisne, men det vi ved er, at det pr. 1 januar 2021 bliver forbudt, at vaske, skrabe, slibe og male både på ikke godkendte områder og at bådejeren vil blive pålagt oprydnings-/erstatningsansvaret.

Det betyder at I skal begynde, at overveje om VI i 2021 skal investere i en godkendt vaskeplads ved kranen med udskilnings-cyklon til maling mv. samt spildevandsafledning til rensningsanlægget.

Eller skal vi sige SLUT – FORBUDT !

Afslutningsvis, så er jeg ked og bedrøvet over, at ”vi er her igen igen f.s.v.a.”….

Facebook gruppen ”Skive Søsports Havn”:
Vi er blevet kontaktet af bekymrede medlemmer pr. mails/opkald/bro-snakke omkring ”gentagene shitstorms på Facebook” om manglende afholdelse af GF, regler for afholdelse, vrag i havnen/grimme både, larmende fald, samt at det ikke kan gå hurtigt nok med at udskifte den uduelige, penge misbrugende og manipulerende bestyrelse.

Siden er uofficiel og ikke godkendt af hverken generalforsamling eller bestyrelse, som ”Foreningens talerør”.

Dette skyldes bl.a., at ikke alle medlemmer ønsker/har en FB konto, at den administreres af et medlem og ikke af bestyrelsen/administrationen (som er valgt af GF eller ansat), samt at folk uden relevans til SSH, kan/må udtale sig i Øst og Vest om havnens drift.

Foreningens officielle ”talerør” er hjemmesiden https://www.skivesoesportshavn.dk/ samt mails/SMS som denne, som går til alle medlemmer.

Nogen efterlyser i FB-gruppen periodisk mere ”åbenhed” fra bestyrelsen og indsigt i regnskab og enkeltbilag, til det kan det oplyses, at vedtægterne siger ”Bestyrelsesmøderne er lukkede og bestyrelsesmedlemmerne som helhed har tavshedspligt fra møderne/bestyrelsesarbejdet”.

F.s.v.a. regnskab og bilag, så er vi som forening ikke underlagt bogføringsloven, men trods det har foreningen/GF vedtaget, at:
• Vi har en kasserer i bestyrelsen og udliciteret bogholderiet til en uddannet/certificeret bogholder, som kvartalsvis udarbejder og gennemgår regnskab for bestyrelsen. Det enkelte bestyrelsesmedlem kan på disse kvartalsvise møder se eller stille spørgsmål til de enkelte poster.
• Ved større konteringer skal bilag godkendes af mindst de to tegningsberettigede (formand og kasserer) over for bogholder.
• Alle bilag gennemses og attesteres af formanden før regnskabet sendes til den af GF valgte statsautoriserede revisor, som udfærdiger det færdige regnskab og tillidserklæring til bestyrelsen og regnskabet i sin helhed.
• Regnskabet gennemgås ved den statsautoriserede revisor, hvor formand, kasserer og bogholder deltager og svarer på detaljer over for revisoren.
• Regnskabet gennemgås herefter af kassereren samt de på GF valgte to kritiske revisorer før det fremlægges til gennemgang for medlemmerne i sejlerstuen og efterfølgende til godkendelse på GF.

Så ud fra ovenstående, hvor mindst 6 og op til 9 personer kigger på/gennemgår/godkender regnskab og bilag…. Ja, så er jeg ganske sikker på, at vores regnskab er ”i sikre hænder” og at I som medlemmer ikke behøver at bekymre jer i dagligdagen eller på Facebook om lige dette punkt.

Flere medlemmer har også spurgt til ”Hvem er ham Emil Jensen i Facebook gruppen?”.

Ja vi ved med sikkerhed, at han ikke er medlem af SSH under det navn, så der er stor sandsynlighed for, at det er en TROLL (falsk konto med formål at skabe ballade).

Der er endda endnu større sandsynlighed for, at det er et eksisterende medlem under falsk navn (med baggrund i det indgående kendskab til foreningen, debat indhold og formuleringer), der forsøger at miskreditere bestyrelsens arbejde eller iværksætte et lille ”bestyrelseskup til GF” og så kan man jo mene hvad man vil om dette, men vedtægterne taler sit klare sprog om eksklusion af foreningen, såfremt personen offentligøres/bevises.

Med håb og ønske om en fantalastisk sejlsæson, masser af sol og god vind.

Henrik Svenningsen – formand

Del

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på email
Email