Nytårshilsen 2018

Først vil jeg gerne, på bestyrelsens og mine egne vegne, ønske alle medlemmer, medarbejdere og samarbejdspartnere, et forsinket GODT NYTÅR med forhåbentlig mange behagelige havne-/sejldage i det nye år og et godt indbyrdes samvær, når vi mødes på havnen.

De sidste par år har været lidt turbulente og stemningen ind i mellem været lige så grå som vejret. Vejret kan vi ikke ændre på, for klimaet er, som klimaet er, som dronningen sagde i et interview.
Stemningen kan vi derimod ændre på, for den er vi selv herrer over og det synes jeg efterhånden er lykkedes os i fællesskab.
Derfor vil jeg gerne frembringe et STORT TAK for en god 2017 sæson og tak til alle for jeres indsat med at passe godt på vores fine, lille havn, som om lidt bliver endnu finere.

Solen er nu langsomt ved at vende tilbage, og før vi får set os om, er foråret vent retur og alle vil have travlt med at finpudse bådene og komme i vandet til endnu en fantalastisk sejlsæson.

Jeg bringer her lidt nyt om havnen og de kommende tiltag, som vi i bestyrelsen har brugt lidt af den mørke vinter på.

Generalforsamling
Torsdag den 15. marts mødes vi til generalforsamling i sejlklubbens lokaler kl. 19.00.

Du skulle gerne som aktiv medlem have modtaget opkrævning for pladsleje 2018 samt indkaldelse til GF 2018 pr. post.

Hvis ikke, så skriv snarest til mail@skivesoesportshavn.dk og gør os opmærksom på dette. Det kan skyldes fejl i det gamle administrationssystem og/eller at vi har forældede adresseoplysninger på dig.

Har du forslag, der skal behandles til generalforsamlingen, så skal de være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen (dette svarer til senest 01 marts 2018).

De nye broer
Bestyrelsen og specielt vores havnefoged har haft travlt i efteråret 2017 og alle aftaler vedr. opgradering/renoveringen af havnen er ved at være på plads, men vi behøver stadig jeres hjælp og forståelse.

Vi har ad hensyn til de samlede udgifter valgt, at udskifte alle broerne på én gang. Det betyder dog, at vi er lidt udfordret på, at åbne hele havnen officielt den 01 april 2018.

Som i kan se i nedenstående tentative plan, så bliver de fire broer leveret stykvis og der er en ”produktionstid + tørre/hærdetid” vi ikke selv er herre over, men vær ikke i tvivl, vi gør alt hvad vi kan for at nå det hurtigst muligt.

For at alt skal lykkedes for os, så er der behov for, at vi løfter i samlet flok. Det betyder, at I skal være opmærksomme på:

 •  Kan jeg komme til min egen plads?
 • Hvor kan jeg lægge midlertidigt?
 • Haster det med at få min båd i vandet, eller kan det trækkes 1 uge?
 • Har jeg behov for strøm og vand?
 • Kan jeg lægge på langskibskajen et par dage?
 • Kan jeg hjælpe med at demontere BRO 3 + 4?
 • Kan jeg hjælpe med andet?

Alt dette bedes I tage kontakt til havnefogeden om, når tiden nærmer sig for hver enkelt, da han er ”tovholder” på pladserne og den med overblikket i havnen f.s.v.a. tidsplanen med diverse håndværkere, som vi er afhængige af.

Som I også kan læse i ovenstående kalender, så HÅBER og planlægger vi på, at vi i slutningen af april 2018 kan afholde et åbningsarrangement med musik og lidt til ganen, men nærmere vil tilgå efter GF 2018.

De gamle broer
I de indhentede tilbud for nye broer, var der ønske om, at firmaerne kom med tilbud på, at bortskaffe de gamle broer og dette var ikke billigt.

Vi har derfor valgt at ”bort donere” eller test-anvende (midlertidigt) jf. egne medlemmers forslag jf.:

 • BRO 1 er tilbudt Lars Klok – Værftet.
 • BRO 2 anvendes jf. nedenstående illustration.
 • Dele af BRO 3 anvendes jf. nedenstående illustration.
 • Rest af BRO 3 forventes doneret/tilbudt til havnens øvrige klubber og Hotel Strandtangen.
 • Dele af BRO 4 forventes doneret til FUR havn og Skive Sjægterne.
 • Rest af BRO 4 vil forsøges anvendt ved SVANEN jf. illustrationen.

BEMÆRK venligst, at ovenstående er IDEER og ikke endelig plan.
Broerne vil blive anbragt og testet for ”sejler mobilitet” inden de monteres med pæle.
Der vil ikke blive monteret vand eller EL på disse broer og er kun til korte gæstebesøg (timer) og lette små fartøjer.
Ved BRO 1 bliver det en ”bølgebryder” med 2 x borde-bænkesæt hvor man kan nyde udsigten.
Vi vil teste ”brugsværdien” af disse ideer i 2018 og evt. 2019.
Herefter bede GF2019/2020 om at beslutte ”levetid” og evt. investering i mere permanente løsninger.

Uddybning af havnen
Der er iværksat ansøgning (og givet accept) ved Skive Kommune om uddybning til 2.8m i dele af havnen samt indløb/sejlrende jf. nedenstående.
Vi afventer stadig ”myndighedernes” klapningstilladelse samt Kommunens ”udbud”.
Der er dog stor sandsynlighed for at det udføres marts-april 2018.

SVANEN
SVANEN er flyttet til BRO 5 – Langskibskajen og der er tegnet en ny 1-årig plads- og pedelaftale kontrakt med den selvejende institution bag SVANEN. Vi har for 2018 også overtaget 100% booking af SVANEN.
Bemærk venligst, at SSH medlemmer kun har ”fri adgang”, såfremt SVANEN ikke er udlånt til anden side. Dette gælder også adgang til toilet mv.

Topdækket og skydedøre vil i nærmeste fremtid blive renoveret/udskiftet af havnefogeden + hjælper.

Øvrige tiltag

 • Landfæstet ved BRO 1 vil blive hævet med 40 cm. (beton) inden fastmontering af de nye broer og landgang. Dette sker ved Kommunens foranstaltning og for at minimere ”BRO 1 overgang under vand”.
 • BRO 5 renovering (træværk) er pt. sat på standby og vil tidligst ske i efterår 2018/forår 2019.
 • Udskiftning/opgradering af TALLYKEY til TALLYWEB forventes ske sammen med udskiftning af broerne, der er dog pt. visse økonomiske udfordringer desangående.
 • Nyt administrationssystem er under ”factfinding”.

Havnens fremtid
Vi har fået et nyt byråd og mange nye folkevalgte i diverse udvalg.
Vi har i slutningen af 2017 rettet henvendelse til Skive Kommune for, at få igangsat en ny lejeaftale af Skive Søsportshavn og kommunens repræsentant har meldt følgende tilbage:

” Byrådssekretariatet er i samarbejde med Teknisk Forvaltning ved at kigge på sagen samt den videre proces”. 

Vi håber, at vi kan forhandle os til en langvarig aftale for SSH – og vi ser da gerne en 30-40 års aftale, så vi kan udnytte vores nye broer, som vurderes at have en levetid på 30+ år.

Vores nuværende lejeaftale rækker til udgangen af 2019.

De bedste hilsener til jer alle på bestyrelsens vegne


Henrik Svenningsen
Formand, Skive Søsports Havn

Læs den her – eller find som PDF.

Del

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på email
Email