Nytårsbrev og formandstanker til medlemmer af Skive Søsports Havn

Bestyrelsen i SSH ønsker alle et godt Nytår!

Bestyrelsen er ved at få godt fat i bestyrelsesarbejdet. Der er meget at gøre, meget at få styr på, og mange ting er sat i gang.

Den store nyhed er, at SSH’ Facebook side og Facebook gruppe har set dagens lys. Fremadrettet bliver siden og gruppen styret af den til enhver tid siddende bestyrelse. Tak til administratorerne på de to andre Facebooksider for samarbejdet, som nu realiseres i Skive Søsports Havns egen Facebookside. 

Skive kommune har for flere år siden opsagt lejemålet med SSH. Lejemålet fortsatte efter gensidig aftale, suppleret med diverse allonger. Nu har Skive kommune og SSH besluttet at lejemålet genforhandles og skal være færdigt inden Nytår 2025. 

Hvis nogen har lyst til, med viden og kompetence, at indgå i et udvalg, kan man henvende sig til bestyrelsen. 

Det ny Fjordbad er italesat flere gange i bl. a. Skive Folkeblad.  Bestyrelsen er i gang med at gøde samarbejdet med Skive Kommune, Vinterbaderne (VISKI) og Skive Turistforening for at være med i planlægningsfasen af Fjordbadet. Det er i samarbejdsånden værd at sætte fokus på, at Skive Søsports Havn er ved at være for lille, bådene bliver større og havnens pladser og areal kan ikke følge med efterspørgslen. 

Også her vil bestyrelsen gerne nedsætte et udvalg, for i første omgang at tænke tanker om størrelse og behov.

Blandt de vigtige “her og nu” opgaver er omlægning og opdatering af havne- og ordensreglement. Bestyrelsen kommer med oplæg i det tidlige forår inden Generalforsamlingen 2024.

Generalforsamlingen er, som bekendt, det vigtigste Forum i SSH. Det er her, det enkelte medlem gør sin indflydelse gældende. Derfor er det vigtigt at møde op og tilkendegive sin mening og vælge medlemmer til bestyrelsen og at være kritiske revisorer. Det lyder som en selvfølge, men det er det ikke nødvendigvis. 

Foreningsdemokrati handler om anerkendelse og respekt fra bestyrelse til medlemmer og omvendt. 

Mange medlemmer har spurgt mig: “Hvad kan vi gøre for at hjælpe?” Jeg svarer gerne med et tak for omsorgen for havnen og dernæst, at det vigtigste i virkeligheden er, at opretholde den gode stemning, der har indfundet sig gennem de seneste måneder. 

I bestyrelsen håber vi inderligt, at der er faldet ro på gemytterne og vi vil gerne opfordre til, at den bedste hjælp er, at vi hver i sær påtager os ansvaret for god tone, især i emner vi ikke er enig i. 

Vi er mange pladsejere og brugere i havnen. Der er mange foreninger med mange medlemmer omkring havnen. Der kommer mange gæster til havnen, både til lands og til vands. Vi har medieopmærksomhed og politisk bevågenhed.  Mange øjne hviler på os!

Derfor er god tone hjælpsomt og værdifuldt for alle. 

Havnefogederne er dygtigt og flittigt i gang med at drifte havnen med vintervedligehold og klargøring til foråret. Følg gerne havnefogedernes anvisninger og meddelelser på SSH hjemmeside og Facebook.

Godt Nytår til alle SSH’ere og Godt Nytår til alle vores samarbejdspartnere.

De bedste hilsner

Lars Kilt

Formand – Skive Søsports Havn

Del

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email