Lidt update efter sommerferien

TANKANLÆG:

Så er den første måned med det nye tankanlæg gået (gik i drift den 2. juli 2020) og vi har mod vores forventning haft et godt salg.

Efter præcis 1 måneds drift har vi solgt ca. 11.000 liter Marina Diesel og ca. 9.000 liter GTL Diesel,  DÈT er sqi en succes må vi sige….bliv ved med det 🙂 🙂

“FORSØG i havnebassin”:

I vil i den næste stykke tid opleve en “flyde-pølse eller bøjer” blive udlagt i forbindelse med BRO 6.

Dette er en test af “afstande” og “bevægefrihed for sejlere”, for at se om hvorvidt vi kan inddrage BRO 6 i en fremtidig udvidelse af havnen.

Vi vil starte med at udligge den i ca. 30-35 meters afstand.

Denne afstand svarer til, at vi vender de enkelte brofag om (ud i bassinet), således vi kan få 10-12 pladser på hver brofag (tænker max en 3 brofag vendt)

Pladserne tænkes (hvis muligt) etableret som “5 meter brede/15 meter lange” og etableret via A-/Y-bomme.

HUSK: Dette er KUN en test af ideer, da en evt. konkret forslag vil kræve godkendelse på en GF, godkendelse af kommune og kystdirektorat og ikke mindst en investering i en ny bro, bomme, EL, vand og evt. mindre toiletforhold.

NYTTIGGØRE vores område (et idé grundlag):

Vi er i en indledende dialog med kommunen omkring en bedre “nyttiggørelse” af vores lejede matrikelnummer ved KRAN/SKUR/TANK.

Samtidig er vi ved at indhente tilbud omkring “afmærkning” af området (P-striber og Arbejdsområde).

Såfremt vi får tilladelse, vil det ske i flere faser og nogle af faserne skal alt afhængig af pris, godkendes på en GF.

  • Bom i Nord (rød streg) vil være en TALLYWEB automatisk Bom (Alle medlemmer får adgang og gæster kan købe sig adgang til området (Slæbested, kran, vask, parkering).
  • Bom ved Tankanlæg (rød streg) bliver en “nøglebom”, som kun havnefoged og DCC kan åbne.
  • Opsætning af flytbare pullerter (grønne prikker).
  • Der bliver således “lukket” for gennemkørelse gennem området.
  • Vil “gæster” eller “uvedkommende” ind i området, sker det således kun efter aftale eller betaling.
  • Vi slipper for en del “gaderæs” og sikker adgang til den evt. kommende børne-/lege-område ved de offentlige toiletter.
  • Ja SKIVE FESTIVAL bliver en “udfordring”, men mon ikke vi finder en løsning på dette, hvis de er “positive” nok 😉

I kan se en GROV idé skitse nedenfor, men HUSK end-state ligger nok år ude i fremtiden (klik x 2 på billedet for storformat).

Del

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på email
Email