Info Skive festival

Hej Alle

Rednings-/brandvej.

I forbindelse med Skive Festival har brandmyndighederne forlangt at der etableres en rednings-/Brandvej på parkeringspladsen ved Skive Søsports Havn.

Rednings-/Brandvejen som skal være 3 m bred bliver markeret med gul afstribning samt et skilt ved indkørslen.

Af hensyn til redningsvejen er det kun muligt at parkerer vinkelret ind mod kantstenen.

Der bliver opsat hegn langs beplantningen til parkeringspladsen. Der vil kun blive adgang til P-pladsen via trapperne og ramperne.

Da der i anledning Skive Festival er reduceret væsentligt på antallet af P-pladser, opfordre vi alle til kun at foretage af og pålæsning på p-pladsen og derefter finde en anden egnet parkeringsplads til langtidsparkering.

OBS OBS Parkering på rednings-/brandvejen vil formentlig medføre at Politiet foranlediger bilen fjernet og hvad deraf følger.

Borde og Bænke

Af hensyn til brand/redning må havnens bænksæt ikke flyttes fra deres respektive pladser og ud på broerne. Obs bænksættene er fastgjort til deres pladser.

Go weekend

Havnefogederne

Del

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email