Formanden har ordet

Kære medlemmer

Det er kommet mig for øre, at en del af jer er “sure” på vores pladsrepræsentant/kasserer f.s.v.a. de udsendte opsigelser for sæson 2018/19.

Det er dog ikke personen der har skrevet noget, men derimod bestyrelsen for Skive Søsports Havn.

For de af jer, der mener vi laver mange fejl, ja så hører vi da meget gerne om disse fejl, så vi kan ændre dem mest muligt i positiv retning.

Jeg forstår til fulde jeres frustrationer og ja hvad er 4-8-14 dage for sent blandt venner… men oplys mig så venligst, hvor skal grænsen så være, hvis ikke i henhold til vores gældende vedtægter?

Hvis I ser det fra vores side, så forsøger vi at gøre det så godt som over hovedet muligt for Skive Søsports Havn og i en ånd så alle kan føle sig velkomne, men også behandlet mest muligt ens.

Og nej, det drejer sig ikke om, at skovle flest mulige penge ind. Vi var gerne fri for dette ekstra arbejde, hvor vi ulønnet skal sidde aften efter aften væk fra familie og venner for at arbejde/holde møder og specielt vedrørende de ”trælse opgaver” med varsler og rykkere.

Når vi som bestyrelse ikke gør som vedtaget på generalforsamlingen og i SSH vedtægterne får vi skudt i skoene, at vi er sløsede og ikke er vores ansvar voksen, men omvendt når vi så gør hvad der står som medlemmerne har vedtaget, ja så får vi næsten trusler eller hentydninger om mafiametoder.

Det er ikke bestyrelsen, der udarbejder vedtægterne eller ændringer i gældende kontrakter, det er flertallet på generalforsamlingen og efter indstillinger fra medlemmerne. Bestyrelsen kan dog ændre nye kontrakter fremadrettet inden underskrift af medlemmer, disse skal dog altid være i overensstemmelse med vedtægterne, som anfører:

I kontrakterne – §4 Betaling af leje:
Lejen betales forud for et år ad gangen og skal være betalt senest 01. februar (nogen har 20 JAN og andre 15 FEB). Såfremt betaling ikke har fundet sted inden nævnte dato, ophører lejemålet uden varsel.

I vedtægterne – § 5 Medlemsforhold, stk. 2:
Medlemmer, der ikke betaler lejen for bådeplads til tiden i overensstemmelse med det til enhver tid gældende takstregulativ for Skive Søsports Havn, slettes dog uden videre fra sæsonstart det pågældende år.

I takstregulativet: Betalingsfrist 15. februar 2018 samt Tegningsgebyr kr. 500,00.

Pladsopkrævningen for 2018/19 sæsonen er udsendt pr. post den 22 december 2017, så alle har haft et fornuftigt varsel.

Ser man på ovenstående §, så står der i begge anført uden varsel/uden videre, hvor vi dog trods alt, har valgt at udsende en opsigelse, som man efterfølgende kunne reagere på og bringe i orden inden man som overraskelse kom den 1. april og så en anden på sin plads.

Ovenstående er endvidere drøftet med en jurist/advokat og fundet i ”god tro med normalpraksis på området” og ligeledes indskærpet på GF17 samt diverse opslag på hjemmesiden og via ”flaskeposterne”.

Ud fra den respons vi har modtaget fra berørte medlemmer, vil vi dog på kommende bestyrelsesmøde (5. marts) genoverveje om vi vil tilsidesætte gældende vedtægter og tilpasse ”hårdheden/gebyret”.

Vi finder det dog meget ”sløset”, at ca. 28% af medlemmerne ikke betaler til tiden eller indgår i dialog.

Det giver os i bestyrelsen et driftsmæssigt udestående på ca. kr. 350.000, som også er en slat penge når regningerne skal betales på den igangsatte og på GF17 godkendte renovering.

Håber dette bragte lidt lys over vores situation og handlemuligheder.

Med venlig hilsen og på bestyrelsens vegne

Henrik Svenningsen

Del

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn
Del på email
Email