Flagregler mv

FLAGHEJSNING

Bemærk: I visse havne har man en ”regel” om, at enhver regelbrud jf. nedenstående udløser en bod på ” 1 flaske snaps til foreningen pr. brud/nat” – Det har vi heldigvis ikke i Skive 🙂

 Brug Dannebrog korrekt

Der findes ingen egentlige flaglove og -regler for, hvordan man bruger Dannebrog korrekt.

Kun findes der nogle forordninger og cirkulærer vedrørende militære regler.

Men der er efterhånden opstået en vis praksis og et “Flagreglement”. Grundlæggende skal man ære og respektere Dannebrog. Det bør ikke være laset, snavset eller falmet.

Dannebro (Som ved sejlerstuen):

Flaget hejses kl. 8:00 og hales ved solnedgang.

På dage, hvor solen står op efter kl. 8.00, hejses flaget først ved solopgang.

Flaget må aldrig været hejst efter solnedgang, medmindre det er belyst.

Anstændigvis føres der kun ét dannebrog pr. båd, med mindre der er en aktivitet (fødselsdag etc.) der kort indikerer andet formål.

Splitflag (YF):

I havn og til ankers hejses flaget ved solopgang, dog tidligst kl. 08.00 Inden for flagtid i øvrigt, når medlemmet går om bord.

Flaget nedhales hele året ved solnedgang.

Forlader medlemmet fartøjet inden solnedgang, nedhales flaget når han går fra borde.

Til ankers eller under henliggende i havn i nærheden af en flådestation eller et orlogsfartøj bør man koordinere sine flagmanøvrer med disse.

Deltager man i en eskadresejlads, bør flaghejsning og nedhaling foretages samtidig og helst under afgivelse af et signal i form af et skud eller fløjtesignal fra eskadrelederen (bådsmandspibe, trillefløjte). Hejses eller nedhales flaget til hornsignal blæses honnørmarchen.

Til søs kan flaget føres døgnet rundt, men det bør føres, når man anløber eller afgår fra fremmed havn eller sejler i udenlandsk farvand.

Ved ankomst til havn eller red uden for flagtid nedhales flaget omgående. Det er god tradition at begynde at hejse agter fra, hvis der skal føres flere flag /fx. høflighedsflag).

Ved nedhaling starter man for og slutter med hækflaget. I udlandet følges lokal flagtid. Man “stryger” kun flaget, når man overgiver sig.

Der kan og kun føres ét splitflag pr. fartøj.

Del

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email