Ekstraordinær generalforsamling – mød op og bak op!

Til alle medlemmer af Skive Søsportshavn.

I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling opfordrer vi alle til at møde op og også overveje opstilling til bestyrelsen. Der skal findes to til bestyrelsen og to suppleanter. Hvis du ved, du vil stille op, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen på forhånd.

Du vil blive en del af et stærkt og positivt hold og et spændende udviklingsarbejde på havnen og du vil få indflydelse på, hvad der skal investeres i og prioriteres.

Vi ser tilbage på et utroligt spændende halvt år siden sidste generalforsamling, hvor vi er nået i mål med meget, men der kan gøres mere endnu.

Vi har forhandlet ny kontrakt med Shell og dermed sikret et betragteligt prisfald på diesel. Vi har opsagt en dyr rengøringskontrakt og ansat Bjarne, som skal stå for rengøringen, så hér ligger også en betragtelig besparelse.

Vi har håndhævet og sikret, at pengene ikke fosser ud af foreningens kasse, eks. i de tilfælde der har været tidligere, hvor mange har fået tilbagebetalt hele eller delvise beløb ved utidig opsigelse af bådpladser.

Vi har fået nye borde/bænke sæt, lys på bro 5, grill og terrasse på bro 6 og vi nåede i mål med en havnefest og markeringen af havnens 50-års jubilæum, hvor vores målsætning var at få et samarbejde op at stå med de omkringliggende havne samt være forgangshavn i forhold til koordinationen. 200 mødte op til fest om aftenen, det var rigtigt hyggeligt – tak for opbakningen!

Der har været bred enighed i bestyrelsen om, at der trængte til en generel oprydning i forhold til visse uregelmæssigheder jævnfør vedtægter og takstregulativ og det har resulteret i enstemmige vedtagelser hele vejen igennem.

Beslutningerne der er truffet, har ikke alle været nemme, men vi kan se tilbage og konstatere, at alt er gået retfærdigt til, for det er vores ønske – at skabe lige vilkår for alle på havnen.

Alligevel er der rejst et mistillidsvotum imod os, der sidder tilbage i bestyrelsen, og det virker som om, det sker på baggrund af ukonkrete rygter, så vi ser frem til at få forelagt konkrete kritikpunkter til den ekstraordinære generalforsamling af styregruppen bag dette mistillidsvotum.

Vi er mildest talt bekymret for, hvad der sker på havnen lige nu i forhold til snak og rygter, og vi håber på, vi efter den ekstraordinære generalforsamling kan lægge det bag os og komme videre med det positive arbejde og de positive dialoger.

Ikke mindst Bjarne er helt forståeligt meget bekymret for, hvad dette mistillidsvotum kan betyde for hans ansættelse som havnefoged. Her er vores klare opfordring, at uanset hvordan bestyrelsen er sammensat efter generalforsamlingen, så får det ingen betydning for ansættelsen af Bjarne, som gør det rigtigt godt og altid er positiv, når man møder ham. Det er ikke særligt godt, at han er blevet sat i denne situation.

De kritiske revisorer vil fremlægge midtvejsrevision og vi vil svare på så meget vi kan, uden at komme i problemer med GDPR reglerne.

Vel mødt!

Bestyrelsen Skive Søsportshavn.

Del

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email