Efterårsbrev til medlemmer af SSH – november 2023

Allerførst vil jeg gerne komplimentere medlemmerne for det meget store fremmøde til den ekstraordinære generalforsamling. Jeg har ladet mig fortælle, at det måske var det største fremmøde til en generalforsamling i SSH’ historie. Tak til hver enkelt, der mødte frem. Det store fremmøde vidner om stor interesse for havnen, og de ting der foregår her. Det vidner også om, at der er foregået noget, som mange har en mening om, og måske lige så mange ønsker at gøre noget ved.

Den afgående bestyrelse fik et mistillidsvotum og gik af. Den nye bestyrelse ønsker at synliggøre dens arbejde på en anden måde end den afgående.

“Kan i så ikke samarbejde?” er jeg blevet spurgt, og svaret er, at naturligvis kan vi det. Vi er uenige, vi gør tingene på en anden måde og med et andet værdisyn, men derfor kan vi godt arbejde til havnens bedste.

Jeg har også mødt spørgsmålet: “skal vi så sendes på porten og forlade havnen?” Her er svaret klart og tydeligt, at denne bestyrelse ikke arbejder for at ekskludere men for at inkludere. Der er ingen, der skal sendes ud af havnen, med mindre generalforsamlingen beslutter det. Dette er ikke en bestyrelse, der uddeler røde kort til havnens medlemmer.

Og så fik den nyvalgte bestyrelse allerede på den ekstraordinære generalforsamlingen en opmærksomhed fra et medlem, nemlig at medlemsskaren i SSH består af andre end langturssejlere. Det opmærksomme medlem havde lagt mærke til, at der i den nye bestyrelsen er overvægt af mandlige sejlere, som ynder at sejle flere måneder ad gangen og gerne til udlandet. Der sætter pågældende medlem fingeren på denne bestyrelses achilleshæl nemlig, at der ikke er kvinder og motorbådsejere blandt bestyrelsesmedlemmerne. Vi er fuldstændig klar over problematikken. Vi vil arbejde benhårdt for alle medlemmers interesse i at have en veldrevet havn med ordentlige og gode forhold. Og vi vil gerne bedømmes på det til den kommende generalforsamling marts 2024.

Og et tredje spørgsmål: “Skal vi så have en anden havnefoged igen?”

Bestyrelsen overtog havnefoged Bjarne Sørensen, som den afgående bestyrelse havde ansat på en kontrakt. Bestyrelsen har nu ansat Bjarne på fuld tid i et ordentligt arbejdsmarkedsretsligt ansættelsesforhold. Fremadrettet arbejder Bjarne med praktiske opgaver på havnearealet og rengøringen i SSH’ lokaler. Henrik Nielsen er ansat med 10 ugentlige timer til at løse administrative opgaver på havnekontoret. Hertil kommer, at de to havnefogeder komplementerer hinanden som ferieafløsere mm.

Bestyrelsen er lydhøre, empatiske mennesker med vilje, indsigt og energi til at arbejde i et betroet hverv for havnens bedste, ikke for maximering af egenvinding, men derimod for at maximere fællesskabet. Det er det, vi er her for, og det er det, vi beder jer som medlemmer om at støtte op omkring.

Der forestår meget arbejde, mest præget af dagligdags opgaver på og omkring havnen. Meget er vi i gang med, og meget skal arbejdes med fremadrettet. Arbejdet i en forening er i høj grad præget af lyst og energi, som er betinget af, at der er en grundlæggende god stemning. Det samme gælder for medlemmerne. God stemning er altafgørende for, at man som medlem, kommende medlem, trives på havnen og i fællesskabet – så lad os sammen værne om den gode stemning og fællesskabet.

Bestyrelsen har visioner. En af dem bygger på det faktum, at havnen, ikke kun SSH, men alle havne i Danmark, ikke vokser i samme takt som bådene. Bådene bliver større og havnene følger ikke med. Vi har en mulighed for at udvide, og der ses et spændende perspektiv i sammenhæng med et, måske kommende, Fjordbad.

Før dette perspektiv tages op i samarbejde med Skive kommune skal alle foreningerne omkring havnen først finde sammen i et respektfuldt og frugtbart samarbejde. Skive Søsports Havn vil gerne være det naturlige omdrejningspunkt om dette samarbejde.

Nu er vi på vej ind i efteråret, nogle både rigges af, nogle tages på land, nogle ligger i vandet vinteren over. Der kommer givet vis færre medlemmer og gæster på havnen i hverdagene, men jeg glæder mig alligevel til en havnesnak med dem jeg møder på min vej.

Jeg har ikke længere bopæl på Gaia. Jeg flyttede sammen med Ida allerede i januar i år, men jeg har stadig min daglige gang på havnen, nyder det omskiftelige vejr, nyder den begyndende gode stemning og nyder at mødes med mennesker med samme interesse som mig, nemlig at vi er søsportsfolk som bruger Skive Søsports Havn.

De bedste hilsner

Lars Kilt

Formand for SSH.

Del

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email