Bestyrelsen meddeler

Som følge af de kritiske ytringer der i sommeren og efteråret 2023 blev fremsat om den daværende bestyrelse, er der sket en gennemgang af regnskaberne for Skive Søsports Havn, ligesom der er blevet iværksat en advokatundersøgelse af forløbet. Ved gennemgangen af regnskaberne blev der den gang ikke fundet kritisable forhold, hvorfor advokatundersøgelsen konkluderede, at der ikke kunne føres bevis for de kritiske ytringer, der blev fremsat om den daværende bestyrelse.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 21.01.2024

Del

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email