Så lukker havnen ned for vinteren

Lørdag den 14. november bliver der lukket for vandet på broerne og slanger bliver afmonteret. Tømningsfaciliteterne til kemiske toiletter bliver lukket og frostsikret. Kranåg bliver afmonteret og sendt til reparation. Tak for denne sæson og vi ses til foråret. Mvh Havnefogeden.

Generalforsamling i SSH onsdag d 28. oktober 2020

Der afholdes generalforsamling i Skive Søsports Havn onsdag d 28. oktober kl 1900 i lokalerne 1-5 på Hotel Strandtangen. Pga Covid 19 er der stadig pålagt restriktioner og derfor finder bestyrelsen det nødvendigt med forhåndstilmelding, for i videst mulig omfang at efterleve de pålagte krav om afstandsregler mv og for at I som medlemmer kan […]

Spørgeskemaundersøgelse omkring årsagen til bådbrande

Brand i både – kan være meget voldsomme og udvikle sig hurtigt. Hvordan er brandsikkerheden på danske både til fritidsbrug? I denne sommer har der været flere brande på fritidsbåde rundt om Fyn, mens de lå på vandet – og nogle af dem brændte helt ned. Alle personer blev heldigvis reddet. Men kunne det være […]

Sommerbrev fra Formanden

For mange står ferien snart for døren og i år under nogle særlige forhold i henhold til COVID-19. Det skal dog ikke forhindre mig i, på bestyrelsens vegne, at ønske jer ALLE en god kommende sejlsæson og pas på jer selv derude. Det er efterhånden ved at være længe siden I har hørt noget nyt […]

Solnedgangsmusik på Skive Søsports Havn i juli-august måned

Solnedgangsmusikken på Skive Havn starter igen Onsdag 1. juli kl. 20 spilles Solen atter ned foran Havnekontoret på Skive Havn – til glæde for sejlere, turister og lokale skibonitter. Benny Pedersen spiller trompet, og efter en fælles aftensang er der en gratis kop kaffe samt kage og frugt til de fremmødte tilhørere. Aftensangen fortsætter hver […]

Flagregler mv

FLAGHEJSNING Bemærk: I visse havne har man en ”regel” om, at enhver regelbrud jf. nedenstående udløser en bod på ” 1 flaske snaps til foreningen pr. brud/nat” – Det har vi heldigvis ikke i Skive 🙂  Brug Dannebrog korrekt Der findes ingen egentlige flaglove og -regler for, hvordan man bruger Dannebrog korrekt. Kun findes der […]

Havnen er åben for gæster

Skive Søsports Havn og havnens faciliteter såsom toilet/bad/sejlerstue mm er åben for brugere og gæster under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger omkring Covid-19. Der er sat begrænsninger på antal personer i Sejlerstuen og på toilet/bad. Med håb om en god sejlersæson, Havnefogeden