Flagregler mv

FLAGHEJSNING Bemærk: I visse havne har man en ”regel” om, at enhver regelbrud jf. nedenstående udløser en bod på ” 1 flaske snaps til foreningen pr. brud/nat” – Det har vi heldigvis ikke i Skive 🙂  Brug Dannebrog korrekt Der findes ingen egentlige flaglove og -regler for, hvordan man bruger Dannebrog korrekt. Kun findes der […]