Generelforsamling 2021 udskydes

Den indkaldte generalforsamling i Skive Søsports Havn d. 30 marts 2021 kl 1900 AFLYSES/UDSKYDES pga . forsamlingsforbud. Der indkaldes til ny generalforsamling med almindelig varsel, jfr vedtægterne, når myndighederne lemper restriktionerne. Med venlig hilsen Bestyrelsen