Pladsleje 2023 udsendt

Opkrævning pladsleje sæson 2023 er i dag udsendt til alle bådejere med betalingsfrist d 9. februar 2023. Hvis du ikke ønsker pladsen fremadrettet, så skriftelig henvendelse til havnefogeden. mail@skivesoesportshavn.dk Har du ikke modtaget opkrævningen, så henvendelse til Havnefogeden (evt se i spammail)

Vinterlukket for vand på broerne

Der er lukket for vandet på broerne og alle slanger er nedtaget. For alle liveaboard og autocampere er vi i gang med at etablere vand udfor bro 2,3 og i/ved Miljøskuret. Forventet afsluttet uge 49/2022.

Autocamper pladserne er lukket

Autocamperpladserne ved Skive Søsports Havn er lukket fra torsdag d. 8 september 2022 kl. 0900 til mandag d. 12. september 2022 Årsag er at der afholdes Skiveløbet i weekenden

Parkering i weekenden, Skive Løbet

Parkering i weekenden Den kommende weekend d. 10-11 sep. afholdes der Skive Løbet med start og mål på P-pladsen ved Skive Søsports Havn Skiveløbet har af Skive kommune fået råderet over p-pladsen ved Søsports Havnen, Der vil i løbet af ugen blive opstillet en del telte mv. på p-pladsen Derfor opfordres alle til ikke at […]

Opkrævning af pladsleje for sæson 2022

Pladsleje sæson 2022 er udsendt med girokort via mail, til betaling senest 25. februar 2022. Hvis mail ikke er modtaget, så kontakt havnefogeden (Se evt spamboks/filter)