Info Skive festival

Hej Alle Rednings-/brandvej. I forbindelse med Skive Festival har brandmyndighederne forlangt at der etableres en rednings-/Brandvej på parkeringspladsen ved Skive Søsports Havn. Rednings-/Brandvejen som skal være 3 m bred bliver markeret med gul afstribning samt et skilt ved indkørslen. Af hensyn til redningsvejen er det kun muligt at parkerer vinkelret ind mod kantstenen. Der bliver opsat […]

Affald under Skive festival

Hej medlemmer og gæstesejlere Benyt venligst den grønne container som står ved bro 3 på P-pladsen til kabysaffald/restaffald under Skive festival samt de faste affaldsfaciliteter. . På forhånd tak Havnefogederne

Slæbested lukket under Skive Festival.

Slæbested vil være lukket i forbindelse med Skive Festival fra Tirsdag d. 28/5 til d. 4/6-2024. Det vil ikke være muligt at søsætte en båd i Skive Søsports Havn i nævnte periode. Der henvises til slæbested i “jollehavnen” på Fjordvej.  

Sømærker ved indsejlingen

Grøn og Rød bøje ved indsejlingen til lystbådehavnen er på plads og rettet til efter søkortet   Mange hilsner Havnefogeden

FH klistermærke

FH mærket ligger klar til jer på havnekontoret kom forbi og hent det ved lejlighed tak  Mange hilsner Havnefogeden

Nye retningslinjer for optagningsområdet ved kranen

  Kære medlemmer og kunder Læs godt på skiltet inden båden kommer op. Retningslinjerne for optagningsområdet samt kran står på kranskuret og på havnens hjemmeside under dokumenter. Mange hilsner Skive Søsportshavn / Havnefogeden

Toiletvogn bro 5 nu åben

Så er Toiletvognen åben efter vinteren. Nu har Autocampere og sejlere på bro 5 og 6 kortere til bad og toilet.