Varsling om forhøjet vandstand i Havnen de næste dage

Til dem som har både i Skive Søsports Havn bedes være særlig opmærksom på fortøjninger og fendere da Dmi varsler om forhøjet vandstand de kommende dage. Til Info bliver opslaget også sat på Skive Søsports havns Facebookside. Mange hilsner Havnefogeden

OBS! Varsling om forhøjet vandstand og storm

Alle med både i havnen bedes være særlig opmærksom på fortøjninger og sejl , så der ikke sker skader på egen eller nabobåde under stormen.     Mange hilsner Havnefogeden

Skive Søsports Havn er fortsat åben.

Skive Søsports Havn er fortsat åben for Autocamperen og sejlere. Selv om vores midlertidige toiletvogn er lukket ned for vinteren, er der fortsat adgang til vores faciliteter i Servicebygningen.

Ekstraordinær generalforsamling – mød op og bak op!

Til alle medlemmer af Skive Søsportshavn. I forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling opfordrer vi alle til at møde op og også overveje opstilling til bestyrelsen. Der skal findes to til bestyrelsen og to suppleanter. Hvis du ved, du vil stille op, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen på forhånd. Du vil blive en […]