Ekstraordinær generalforsamling

Hermed indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling. Da Benny Nautrup er trådt ud af bestyrelsen d. 6/9-23 og Rasmus Mortensen ønsker at fratræde posten som kasserer, indkalder formanden hermed til ekstraordinær generalforsamling d. 10/10/2023 Rasmus Mortensen forbliver på kassererposten indtil den ekstraordinære generalforsamling er overstået. Rasmus Mortensen overdrager opgaver og adgang til systemer til stedfortræderen. Medlemmer som […]