Så lukker havnen ned for vinteren

Lørdag den 14. november bliver der lukket for vandet på broerne og slanger bliver afmonteret. Tømningsfaciliteterne til kemiske toiletter bliver lukket og frostsikret. Kranåg bliver afmonteret og sendt til reparation. Tak for denne sæson og vi ses til foråret. Mvh Havnefogeden.