Havnen er åben for gæster

Skive Søsports Havn og havnens faciliteter såsom toilet/bad/sejlerstue mm er åben for brugere og gæster under iagttagelse af Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger omkring Covid-19. Der er sat begrænsninger på antal personer i Sejlerstuen og på toilet/bad. Med håb om en god sejlersæson, Havnefogeden      

Status tankanlæg

Sagsbehandling og dokumentationsfasen er nu i afslutningenfasen og afventer udløb af høringsfristen. Hvis alt går som forventet, får vi endelig tilladelse af kommune og brandmyndigheder d 15. maj, hvorefter FTC kan starte d 19. maj og være færdig omkring 1. juni 2020.